гр. София, ул. Кожух Планина 15 Пон - Пет 09:00-19:00 0896 844 265

Естадент груп Лозанов

Хирургия

Мъдреци

По време на живота вашата уста преминава през редица промени. Едно от тези главни събития, което обикновено се случва на възраст между 17 и 21 години е появата на третите кътници – мъдреците.

Място за растеж?

Мъдреците могат да водят до проблеми, ако няма достатъчно място за тях да пробият или когато се появяват на грешна позиция. В някои случаи те са „импактирани“, което означава че задържани в костта или под венеца, като никаква част не се е появила на повърхността.

Докато мъдреците си проправят техния път през венеца, ние ще следим в устата за признаци на следните възможни състояния:

  • Мъдреци, които не са в правилна позиция и дават възможност на храната да се задържа между тях и предния зъб. Това създава условия за растеж на бактериите причиняващи кариес.
  • Мъдреци, които са частично пробили осигуряват на бактериите вход към венеца, при което се създава среда благоприятна за развитие на инфекция. Тя може да се последва от болки, подуване, нарушение при движение на челюстта, гълтане и др.
  • Мъдреци, за които няма достатъчно място да пробият, водят до сгъстяване на предните зъби и разрушаване на структурата на съседния им зъб
  • Мъдреци, които са импактирани, могат да формиран киста на или около тях. Тя може да увреди корените на съседните зъби или да разруши поддържащато го кост.

Защо може да се наложи да се премахнат мъдреците?

Всеки пациент е уникален, но като цяло, мъдреците може да трябва да се премахват, когато има данни за промени в устата като:

  • болка
  • инфекция
  • кисти
  • увреждане на съседни зъби
  • заболяване на венеца
  • Дълбок и голям кариес на мъдреца, когато не е възможно или не е желателно възстановяването му

Преди вземане на решение за изваждането на мъдрец ще направим пълно изследване на цялата уста, панорамна снимка, и заедно ще дискутираме най-добрия възможен метод за лечение.

Запазване на мъдреците?

Мъдреците, които не са премахнати, трябва да продължим да ги следим, защото са потенциални за развитие на проблеми. Съветваме ви да почиствате с конец около мъдреца и да посещавате стоматологичния кабинет регулярно. Такива визити ще ни позволят да оценим състоянието му и ще бъдат предотвратени възможни усложнения и тежки инфекции.

Високото качество на зъболечението и ниските цени на стоматологичните услуги карат все повече хора, които работят или постоянно живеят в чужбина, да лекуват зъбите си в България. Съчетанието на прекарването на приятна вакнция в България и грижа за здравето на зъбите е отлично решение за много хора! За целта можем да предложим при запознаване с даден зъбен статус, определяне на необходимата стоматологична помощ, да бъде определен оптимален график за лечение, съобразен с личните нужди, възможности и ангажименти.