гр. София, ул. Кожух Планина 15 Пон - Пет 09:00-19:00 0896 844 265

Естадент груп Лозанов

Протетика

Подвижни

Частичните подвижни протези обикновено са съставени от пластмасови или керамични зъби,заместващи липсващите, които са прикрепени към розова пласмасова основа. Взависимост от вашите нужди, ние ще направим частична протеза каквато вие пожелаете. Частичната протеза може да е подсилена от метален скелет, има различни приспособления за задържането и към естествените зъби, най-често различни видове куки.

В някои случаи частичната протеза е направена да се свързва към естествените зъби с много прецизни специално-задръжни средства. Те са по-естетични, и осигуряват по-добро свързване и неподвижност на протезата по време на функция.

С възрастта настъпват промени в устанта кухина, които засягат и нарушават доброто прилягане на протезата. Коста и ръба на венеца могат да се смалят или свият, водещо до лошо съответвсие с протезата.

Такива протези трябва да се нагласят от лекарят по дентална медицина. Освен смущения във функцията, могат да доведът до различни проблеми като раздразнения и инфекции. При разхлабване на протезата е необходимо да посетите денталния кабинет, като препоръчваме визити за поддържането `и.

Високото качество на зъболечението и ниските цени на стоматологичните услуги карат все повече хора, които работят или постоянно живеят в чужбина, да лекуват зъбите си в България. Съчетанието на прекарването на приятна вакнция в България и грижа за здравето на зъбите е отлично решение за много хора! За целта можем да предложим при запознаване с даден зъбен статус, определяне на необходимата стоматологична помощ, да бъде определен оптимален график за лечение, съобразен с личните нужди, възможности и ангажименти.