гр. София, ул. Кожух Планина 15 Пон - Пет 09:00-18:00 0888 969 249

Естадент груп Лозанов АПМП–ИПДМ

За нас

Д-р Калин Лозанов и Д-р Елена Лозанова са семейство лекари по дентална медицина завършили факултета по дентална медицина в София през 2000-та година. Оттогава практикуват дентална медицина като редовни членове на столичната колегия на Българския зъболекарски съюз и като договорни партньори на Националната здравноосигурителна каса.

От 2010 г. Доктор Калин Лозанов е редовен член на Сдружението на Оралните и Лицевочелюстните хирурзи в България с богат практически опит в оралната хирургия, денталната имплантология и естетичното зъбопротезиране. Д-р Елена Лозанова се развива и работи в областта на консервативната (терапевтичната) дентална медицина, естетичното зъбопротезиране и детската дентална медицина с отлични клинични резултати в съответните области. Кабинетът (амбулаторията) по дентална медицина "Естадент Груп Лозанов-АПМП-ИПДМ" ЕООД работи в екип с доказано най-добрата зъботехническа лаборатория в България - "Естадент лабор" на Любомир Петров и дава пълни гаранции за изработените там конструкции.

Високото качество на зъболечението и ниските цени на стоматологичните услуги карат все повече хора, които работят или постоянно живеят в чужбина, да лекуват зъбите си в България.

Високото качество на зъболечението и ниските цени на стоматологичните услуги карат все повече хора, които работят или постоянно живеят в чужбина, да лекуват зъбите си в България. Съчетанието на прекарването на приятна вакнция в България и грижа за здравето на зъбите е отлично решение за много хора! За целта можем да предложим при запознаване с даден зъбен статус, определяне на необходимата стоматологична помощ, да бъде определен оптимален график за лечение, съобразен с личните нужди, възможности и ангажименти.

Стоматологични услуги

 • Бленд корони по Адапта
 • Тангенциални и прагови металокерамични корони
 • Временни пластмасови корони
 • Изцялокерамични корони
 • Цирконкерамични корони
 • Керамични фасети
 • Мостови конструкции
 • Частични и цели протези
 • Моделно лети (скелетирани) протези
 • Телескоп протези
 • Магнит протези
 • Екстракция (Вадене) на еднокоренови и многокоренови зъби
 • Екстракция на фрактурирани (счупени) зъбни корени
 • Екстракция на ретинирани (импактирани в костта) мъдреци
 • Апикални остеотомии (премахване на граноломи и кисти около върха на корена без изваждане на зъба)
 • Корекции на алвеоларен гребен
 • Зъбни импланти
 • Открит и закрит синус лифт
 • Лечение на гингивит и пародонтит
 • Открити и закрити кюретажи на пардонтални джобове
 • Възстановяване на пародонтални джобове с костозаместители и мембрани
 • Почистване на зъбен камък и налепи с пиезокристален ултразвуков апарат
 • Полиране на зъби с Air-Flow (сода)
 • Лечение на кариеси
 • Лечение на пулпити и периодонтити